Det med småt


Udgiver
Julemærkefondens støttemærker og e-kort udgives af:
Julemærkefonden, Baldersvej 3, 4000 Roskilde

Copyright:
Julemærkefondens e-mærker og e-kort er Julemærkefondens ejendom og må ikke benyttes til uautoriseret formål.

Vi bruger cookies:
Der anvendes cookies på e-Julemærket i forbindelse med trafik til hjemmesiden og for at købstransaktioner og indtastninger kan gemmes.

Julemærkefondens e-mærker leveres på to måder:
Enten som en Windows mail komponent, hvor mærket klikkes ind i e-mailen eller som en del af e-mail programmets signatur. E-mærkerne kan anvendes i alle e-mail programmer, der kan sende og modtage i HTML og RTF format. Størstedelen af alle e-mail programmer kan sende i HTML og RTF format.

Google GMail Apple Mail iPad Mac Mail Windows Mail Lotus Notes Incredimail
Outlook Office Outlook Express Outlook WEB Yahoo Mail Windows Live Mail, Hotmail Thunderbird

Julemærkefondens e-Julemærker kan indsættes i perioden fra frigivelsesdatoen af årets Julemærke til 27. december. Udenfor juletiden kan der frit vælges mellem tidligere års julemærker (1904 og fremad), Julemærkefondens e-Logmærke og mellem særligt udvalgte børnetegningsmærker.

Mærker

Køb af e-mærkerne til private
Giver ret til frit at benytte Julemærkefondens e-mærker og e-kort til privat brug i et år. Brugen/brugsretten knytter sig til den e-mail adresse, der er købt på.

e-Julemærket må gerne bruges af flere computere og personer i samme hustand, dog knytter købet sig kun til en e-mail adresse, hvilket vil sige at alle har samme mærke og støttetekst på.

Julemærkefondens støttemærke (e-Logomærket) og udvalgte e-Julemærker må benyttes på egen hjemmeside, dog under forudsætning af at de gengives i uforandret form og med link til e-Julemaerket.dk eller Julemaerket.dk.

Køb af e-mærker til virksomheder
Giver en virksomhed ret til at benytte Julemærkefondens e-mærker på e-mails og ret til på virksomhedens hjemmeside, at bruge Julemærkefondens støttemærke (e-Logomærket) og udvalgte e-Julemærker. Herudover er der mulighed for at at sende e-kort fra e-Julemærkets hjemmeside. Brugsretten knytter sig alene til det domænenavn, der er købt under, og antallet af brugere/mailadresser må ikke overstige det registrerede antal brugerlicenser.

Benyttes e-mærker på egen hjemmeside, er det under forudsætning af at de gengives i uforandret form og med link til e-Julemaerket.dk eller Julemaerket.dk.

Ønsker en virksomhed at benytte Julemærkefondens e-mærker i e-mails/hjemmeside med andre domænenavne, skal det købes til hver enkelt domænenavn separat.

Der henvises også til Julemærkefondens virksomhedskoncept på: https://www.Julemaerket.dk

Må:
Køb af Julemærkefondens e-mærker giver brugerne ret til at sende et ubegrænset antal e-mails påført mærket. Registrerede brugere må frit installere til deres egen e-mail adresse og sende et ubegrænset antal e-kort fra e-Julemærkets hjemmeside.

Må ikke:
Julemærkefondens e-mærker og e-Julekort må ikke benyttes i brochurer eller andet papirbaseret markedsføringsmateriale. Julemærkefondens e-mærker må ikke printes ud og sættes på breve, postkort og lignende.

Virksomheder må ikke bruge Julemærkefondens e-mærker på deres hjemmeside uden forudgående køb af e-Julemærket/e-Logomærket eller aftale med Julemærkefonden.

Priser:
Beløbene er momsfrie, da de betales som støtte til Julemærkefondens hjælpearbejde blandt børn og unge i Danmark.

Betaling:
Betaling for brug af Julemærkefondens e-mærker kan ske online via hjemmesiden eller ved fremsendelse af faktura.

Fejl og mangler og pengene tilbage:
Julemærkefonden står ikke direkte til rådighed med personlig IT support, men har du brug for hjælp til installation eller spørgsmål, kan du rette henvendelse til e-Julemærkets support, support@julemaerket.dk.  Lever Julemærkefondens e-mærker ikke op til brugerens forventning, kan købet ophæves og pengene tilbagebetales ved henvendelse til Julemærkefonden. Dog kan sponsorater og gavebeløb ikke refunderes.

Personoplysninger:
Personoplysninger behandles fortroligt og videregives ikke. Ved anvendelsen af funktionener der bruger "Facebook" tilgås og gemmes ingen personlige oplysninger og adgangen der gives af brugeren anvendes udelukkende til at hente eksisterende profilbillede samt uploade nyt til din facebook-væg.

Sæt Julemærkefondens e-mærker på dine mails og send e-kort til nær og fjern:
Køb af Julemærkefondens e-mærker og e-kort støtter Julemærkehjemmenes hjælpearbejde med børn der har det svært.

Læs mere om Julemærkets historie og Julemærkefondens hjælpearbejde på www.Julemærket.dk