Det med småt


Udgiver:
Julemærkehjemmenes e-mærker og e-kort udgives af Julemærkefonden, Baldersvej 3, 4000 Roskilde.

Copyright:
Julemærkehjemmenes e-mærker og e-kort er Julemærkefondens ejendom og må ikke benyttes til uautoriseret formål.

Vi bruger cookies:
Der anvendes cookies på e-Julemærket i forbindelse med trafik til hjemmesiden og for at købstransaktioner og indtastninger kan gemmes.

Julemærkehjemmenes e-mærker og e-kort leveres på følgende måde:
E-mærkerne indsættes enten som en del af brugerens e-mail signatur eller via en Windows Outlook komponent, hvor mærket kan klikkes ind i e-mailen. E-mærkerne kan anvendes i alle e-mail programmer, der kan vise billeder i HTML og RTF format.

Google GMail Apple Mail iPad Mac Mail Windows Mail Lotus Notes Incredimail
Outlook Office Outlook Express Outlook WEB Yahoo Mail Windows Live Mail, Hotmail Thunderbird

E-kortene kan enten afsendes direkte fra e-Julemærkets postkasse eller downloades fra e-Julemærket i form af e-kort skabeloner eller grafikfiler.

Julemærkehjemmenes e-Julemærker og e-Julekort kan vælges i perioden fra frigivelsesdatoen af årets Julemærke til 1. januar. Derefter kan der frit vælges mellem tidligere års julemærker, fra 1904 til idag og mellem udvalgte e-kort og børnetegningsmærker. Julemærkehjemmenes e-Støttemærke med "hjertevarme i trygge rammer" kan vælges hele året.

Køb til private:
Giver ret til frit at benytte Julemærkehjemmenes e-mærker og e-kort til privat brug i et år. Brugen/brugsretten knytter sig til den e-mail adresse, der er købt på.

E-mærker og e-kort må gerne bruges af flere computere og personer i samme hustand, hvilket vil sige at alle personer i samme hustand kan installere fra samme konto med samme mærke og støttetekst på.

Julemærkehjemmenes e-mærker og e-kort må benyttes på dine egne e-mails, hjemmeside, Facebook og andre digitale medier, dog under forudsætning af at e-mærkerne og e-kortene gengives i uforandret form og med link til e-Julemaerket.dk eller Julemaerket.dk.

Køb til virksomheder:
Giver en virksomhed ret til at benytte Julemærkefondens e-mærker og e-kort i et år. Brugsretten knytter sig alene til det domænenavn, der er købt under, og antallet af brugere/mailadresser må ikke overstige det registrerede antal brugerlicenser.

Benyttes e-mærker og e-kort på egen e-mail, hjemmeside, Facebook og andre digitale medier, er det under forudsætning af at de gengives i uforandret form og med link til e-Julemaerket.dk eller Julemaerket.dk.

Ønsker en virksomhed at benytte Julemærkefondens e-mærker og e-kort på forskellige domænenavne (søsterfirmaer o.l.), skal hver enkelt domænenavn tilkøbes separat.

Mærker

Må:
Køb af Julemærkehjemmenes e-mærker og e-kort giver brugerne ret til at sende et ubegrænset antal e-mærker og e-kort på e-mails, hjemmeside, Facebook og andre digitale medier.

Må ikke:
Julemærkehjemmenes e-mærker og e-kort må ikke benyttes i brochurer eller andet papirbaseret markedsføringsmateriale. Julemærkehjemmenes e-mærker og e-kort må ikke printes ud og sættes på breve, postkort og lignende.

Uden forudgående køb på e-Julemærket.dk eller nærmere aftale med Julemærkefonden må Julemærkehjemmenes e-mærker og e-kort ikke sættes på e-mails, hjemmeside og andre digitale medier.

Priser:
Beløbene er momsfrie, da de betales som støtte til Julemærkehjemmenes hjælpearbejde blandt børn og unge i Danmark.

Betaling:
Betaling for brug af Julemærkehjemmenes e-mærker og e-kort kan ske online via hjemmesiden eller ved fremsendelse af faktura med mulighed for bank overførsel.

Fejl og mangler og pengene tilbage:
Julemærkefonden står ikke direkte til rådighed med personlig IT support, men har du brug for hjælp til installation eller spørgsmål, kan du rette henvendelse til e-Julemærkets support, support@julemaerket.dk.  Lever Julemærkehjemmenes e-mærker og e-kort ikke op til brugerens forventning, kan købet ophæves og pengene tilbagebetales ved henvendelse til Julemærkefonden. Dog kan sponsorater og gavebeløb ikke refunderes.

Personoplysninger:
Personoplysninger behandles fortroligt og videregives ikke.
Ved anvendelsen af funktioner der bruges i forbindelse med Facebook tilgås ingen personlige oplysninger. Adgangen til Facebook gives af brugeren for at hente eksisterende profilbillede og give mulighed for at uploade et nyt profilbillede påsat årets e-Julemærke eller Julemærkehjemmenes e-Støttemærke.

Bestil årets julepin og læs mere om Julemærkefondens hjælpearbejde på www.Julemærket.dk